Dränering

Dränering kring huset är viktigt att genomföra regelbundet för att undvika att det uppstår fuktproblem eller att det rent av läcker in vatten i källaren eller husgrunden. För hög fukthalt i grunden kan leda till mögelproblem och i extrema fall även väggskador som kan påverka husets stabilitet. Därför är det enormt viktigt att se till att dräneringen fungerar tillfredsställande.

Hur ofta man behöver dränera om beror dels på vilken slags jord man har kring huset, vilken typ av husgrund man har och även hur huset är beläget i förhållande till den kringliggande marken. Om marken sluttar mot eller från huset påverkar också hur mycket vatten som rinner in mot husgrunden.

Så går en dränering till

När man dränerar gräver man ett dike kring husgrunden som man sedan fyller med ett lager dränerande material. Vanligen använder man grovt grus. Man lägger sedan dit dräneringsrör med en rejäl diameter som placeras nedanför grundsulans kant. Därefter fyller man upp resten av hålrummet med ytterligare en mängd grus innan man avslutar med det material som man önskar ska synas utåt. Beroende på vad man har för hus kan det passa med stenplattor, grus eller helt enkelt en gräskant som går nästan in till fasaden. Hör efter med oss så kan vi hjälpa dig att välja en passande lösning för ditt hus.

Dränering är ett tungt jobb att utföra som kräver rejäla maskiner för att man ska kunna genomföra det. Man gräver som standard ett par meter ner i marken, så det är stora mängder jord som måste schaktas bort och ersättas med grus om du har en gammal dränering som har slammat igen.

I övrigt är det en relativt enkelt process, men den kräver vissa kunskaper för att få ett riktigt bra resultat. En viktig del i processen är hur man hanterar marken i slutskedet för att få avrinningen att gå bort från huset istället för att vatten rinner in i riktning mot fasaden. Vi vet hur man gör detta på bästa sätt och har maskinerna som gör jobbet.

Spara på uppvärmningskostnaderna

Du som har en källare kan gärna passa på att göra en tilläggsisolering i samband med dräneringen. Den kan hjälpa dig att spara en del i uppvärmningskostnader och göra att din källare får ett trivsammare klimat.

Kontakta oss idag för att få en offert på dräneringen av ditt hus samt eventuell tilläggsisolering. Tala gärna om storleken på ditt hus så blir det lättare för oss att räkna ut priset åt dig.

Anlita oss för dränering och andra markarbeten i Bromma